Schrijf je in voor de Taalcursussen

Schrijf je NU in!

Cursus Nederlands

Nederlands is niet uw moedertaal, maar u wilt de taal graag snel, voordelig en op een gemakkelijke manier leren. Dankzij de unieke studiemethode die Vrije Academia hanteert, kan iedereen de Nederlandse taal onder de knie krijgen.

Cursus Engels

Wilt u een wereldtaal beheersen waarvan deze voor miljoenen mensen de moedertaal is en in haast alle landen de tweede taal? Schrijf u dan nu in voor de cursus Engels voor beginners van Vrije Academia.

Weekendschool

Basisschoolleerlingen: taal; grammatica, spelling, begrijpend lezen, woordenschat, rekenen en Engels. Voortgezet onderwijsleerlingen: Nederlands, Engels, Wiskunde, Natuurkunde en Scheikunde.